home site map contact us POSTECH
 
 

 

 

새소식

     

 

 

Q&A

     

 

 

해양정보뉴스

     
 

 

최신PHOTO뉴스

     
 

 

자료실

     
 

 

관련사이트

     
 

 

해양대학원 일정표

     
 

 

모집공고


HOME > community > 최신PHOTO뉴스


  Photo Galleries

 해양대학원 춘계 체육대회 개최 
posti (141.♡.149.154) 작성일 12-05-25 15:48 조회수 3,255
 일시 : 5월 9일(수) 14:00~18:00
장소 : 대운동장
참가자 : 해양대학원 구성원
종목 : 족구, 사격, 발야구 등

 

 ▼ 해양대학원 지곡연구동 입주식