home site map contact us POSTECH
 
 

 

 

새소식

     

 

 

Q&A

     

 

 

해양정보뉴스

     
 

 

최신PHOTO뉴스

     
 

 

자료실

     
 

 

관련사이트

     
 

 

해양대학원 일정표

     
 

 

모집공고


HOME > community > 해양정보뉴스

  Ocean News

목록
IODP Chikyu & J/R 승선과학자 공모 글자 확대 글자 축소
  글쓴이 : posti  (141.♡.239.199) 날짜: 10-11-08 16:03 조회: 3422
   IODP_Chikyu탐사_승선과학자_공모_최종.hwp (14.5K) [1] DATE : 2010-11-08 16:03:24
   치큐.Exp337_338.pdf.zip (421.8K) [0] DATE : 2010-11-08 16:03:24
   IODP_EXP339_승선과학자_공모_최종.hwp (33.0K) [0] DATE : 2010-11-08 16:03:24
   Med_Outflow_Call.doc외.zip (279.7K) [0] DATE : 2010-11-08 16:03:24

한국지질자원연구원의 K-IODP에서 Chikyu와 JOIDES Resoulution으로 수행되는 2011년 탐사에 참여할 승선 과학자 공모를 진행 중 입니다. 자세한 사항은 첨부파일을 참조하시고, 관심 있으신 분들의 많은 지원 바랍니다.

1. Chikyu (Exp.337 - 338) 승선 (첨부포함; 알집 치큐_337-338) 

2. J/R (Exp.339)승선 (첨부포함; 알집 Med-Outflow) 

 


 
이전글  다음글